Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija
Predstavljanje

Predstavljanje

Poduzeće Riko Hiše proizvodi i trži ekološke i niskoenergetske štedljive zgrade od drveta. Drvo je gradivo tipično za cijelu Sloveniju, a najizraženija ljubav prema drvetu je zasigurno u Ribničkom kraju, gdje nastaju drveni Riko objekti.

Inovativna stambena rješenja koja gradimo u poduzeću Riko Hiše prefabricirana su u dvoranama u Ribnici po vlastitom patentu. Svaki Riko objekt planiramo zajedno s klijentom i brinemo se za cijeli put, od rođenja ideje do postavljanja objekta i uređenja fasade. Na tom putu surađujemo s cijenjenim arhitektima, uvijek poštivajući potrebe i životni stil kiljenta.

PoduzećeRiko Hiše već od 1997. godine, kada je započelo s proizvodnjom masivnih drvenih elemenata za stranog partnera, nastavlja bogatu baštinu drvene gradnje. Kada je dvije godine kasnije preuzelo sistemski patent za proizvodnju masivnih drvenih kuća, počeo je perspektivni rast i nizanje uspjeha za uspjehom.

Do danas je poduzeće Riko Hiše izraslo u međunarodno prepoznato i uspješno poduzeće koje kvalitetu drvenih Riko objekata dokazuje s mnogim domaćim i stranim certifikatima te s brojnim dizajnerskim i arhitekturnim priznanjima.

Poduzeće Riko Hiše je za vrijeme svojeg djelovanja postalo tvorac mjerila za visoko kvalitetnu ekološku gradnju drvenih montažnih objekata te združuje odličnu poslovnu uspješnost s družbenom odgovornošću.
Osobna iskaznica
Riko Hiše d.o.o. 

Sjedište: Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija 
PJ Ljubljana: Tehnološki park 18/C1, 1000 Ljubljana, Slovenija 
PJ Ribnica: Lepovče 23, 1310 Ribnica, Slovenija 

T: +386 (0)1 8372 610, 8372 611 
F: +386 (0)1 8369 936 
E: info@riko-hiše.si 

Porezni broj: SI 47992115 
Matični broj: 1214152000 
Transakcijski račun: IBAN SI56 0292 3001 4261 662 (NLB d.d.)  
Transakcijski račun: IBAN SI56 0310 0101 2774 869 (SKB d.d.)
Pratite nas na:
facebook
twitter
youtube