Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija

Drvene fasade

Unikatni izgled drvenih fasada

Moderna estetika i moderan životni stil u današnje vrijeme naglašavaju individualnost. Može li objekt imati jedinstveniju fasadu od drvene? Fasada je onaj dio objekta koji zasigurno stvara odlučujući prvi dojam. Drvena fasada uvijek je unikatnai očara svakoga kome je blisko drvo sa svojim prekrasnim svojstvima:prirodnom raznolikošću i živim izgledom, izdržljivošću, dobrim građevinskim svojstvima, ekologijom i brzinom koju omogućava kod gradnje. Drvene fasade stiču prestižni ugled po zasluzi svih nabrojenih karakteristika, a i zato jer im estetsku vrijednost sve više priznavaju i u modernim arhitekturnim pristupima.

Drvene fasade Riko možemo namjestiti na svaku vanjsku stijenu. Pritom nije važno radi li se o montažnoj, u cijelosti drvenoj Riko kući ili o kući od opeke ili betona, o novogradnji ili obnovljenoj kući. Drvene fasade primjerene su za stambene kuće, kao i za veće javne zgrade i poslovno-stambene objekte. Drvena fasada svima predstavlja zaštitu osnovne konstrukcije od utjecaja okoliša, a istovremeno je važan dizajnerski i estetski element zgrade.

Drvo kao osnovni materijal za fasadu omogućuje brojne načine polaganja te upotrebu različitih profila i boja, a kada ga na fasadi kombiniramo s kamenom, staklom ili metalom, njegove karakteristike još više istaknemo.

Vrste drvenih fasada

Vrste drvenih fasada

Drvo je prirodni materijal koji je podvrgnut promjenama zbog starenja, zato su važne njegova obrada, ugradnja, konstrukcijska i kemijska zaštita...  Za drvene fasade Riko najčešće upotrebljavamo drvo ariša, kao i smreku i cedar.Različiti načini polaganja, novi oblici i kombinacije s drugim materijalima nude bogate mogućnosti za isticanje individualnosti vaše zgrade.

 

Predstavljamo vam nekoliko vrsta drvenih fasada Riko.

Zaštita i boja

Ariš

Ariš

Ariš ima visoka samozaštitna svojstva, zato ne treba dodatnu kemijsku zaštitu. Drvo na površini napravi oskidacijski sloj, koji ga učinkovito štiti od vremenskih utjecaja. Ariš s vremenom dobije sivu patinu, što je samo estetski učinak, a ne utječe na funkcionalnost i životni vijek fasade.

Promjena boje prirodan je proces, koji osim ariša pogađa sve vrste drvetakoje upotrebljavamo za vanjske fasade. Ako želimo sačuvati originalnu boju arišovog drveta, fasadu možemo premazati bezbojnim tankoslojnim lazurama  na osnovi organskih otapala. Potrebna su najmanje dva nanosa, a tri su preporučljiva. Premaz je potrebno obnavljati svake dvije do tri godine.

Smreka

Smreka

Smreka pripada manje otpornim vrstama drveća, zato za nju preporučamo kemijsku zaštitu. Prvi nanos je impregnacija, kojom joj produžimo trajnost i zaštitimo ju od vremenskih utjecaja. Nakon impregnacije slijede još tri nanosa tankoslojnih lazurnih premaza, u različitim nijansama. Predviđeno obnavljanje tankoslojnih premaza je svakih tri do pet godina (ovisno o položaju objekta i klimatskih uvjeta), a preporučljiva je godišnja kontrola.

Cedar

Cedar

Cedar je ekskluzivna i trajna vrsta drveta koja ne treba posebno održavanje. Drvo u vanjskom okolišu dobije jednakomjernu sivu boju. Cedar pripada najlakšem igličastom drveću.

Kvaliteta i trajnost

Kvaliteta i trajnost
Kvalitetu drvene fasade opredjeljuje pravilan izbor vrste drveta, temeljita ugradnja istručna izvedba detalja. Pravilan način ugradnje je od temeljnog značenja za trajnost drvene fasadne obloge. Ako se uvažavaju principi konstrukcijske zaštite i činjenica da drvena fasada mora biti ventilirana, briga o trajnosti drvenih fasada je suvišna.
Pratite nas na:
facebook
twitter
youtube