Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija
Ustvarjamo novo bivanje
Okolju prijazno bivanje

Poslanstvo

Riko hiše in njihovo poslanstvo

V podjetju ustvarjamo novo bivanje z izgradnjo montažnih lesenih objektov. Z lesenimi Riko hišami, ki jih izdelujemo po lastnem patentu, dvigujemo bivanjske standarde in spodbujamo k novim dosežkom v oblikovanju prostora. Z uporabo lesa kot obnovljivega vira v gradnji opozarjamo na vrednost ekoloških materialov, zdravega bivanja in varčne ter okolju prijazne gradnje.

Filozofija

Vrednote, v katere verjamemo

Življenje v naravnem, zdravem okolju je osnovni moto in cilj Riko Hiš, ki ga uresničujemo z vsakim gradnikom in vsakim Rikovim objektom posebej. Verjamemo v kakovostno življenje, radi imamo svoje okolje in smo predani tradiciji in bogastvu lesa, ki so nam ga zapustili naši dedje, zato veliko vlagamo tudi v kraj, iz katerega izhajamo.

Prepričani smo, da si vsakdo zasluži pravi dom, v katerem bo užival življenje v zdravem naravnem okolju, varno in brezskrbno. Ustvarjamo novo bivanje, vedno z mislijo na način bivanja, ki je prilagojen vsakemu posamezniku in njegovemu življenjskemu slogu. Ob tem upoštevamo tudi zahteve in pričakovanja, ki jih narekuje sodobni način življenja.

Vizija

Ustvarjati novo bivanje

Riko Hiše so prepoznaven tvorec kakovostne nizkoenergijske gradnje in sinonim za kakovostno bivanje v vseh pogledih.

Z vsako Riko hišo želimo ustvarjati novo bivanje, kakršnega lahko omogoči samo naravna, okolju prijazna in energijsko učinkovita lesena gradnja.

Les kot gradbeni material ponuja številne prednosti, zato želimo, da je vsaka Riko hiša ambasadorka zdravega doma, oblikovanega po meri sodobnega človeka in z neizmernim spoštovanjem do narave.

Še naprej želimo podpirati lokalno okolje in negovati dragoceno dediščino skrbnega odnosa do lesa, ki je zrasla na Ribniškem že pred stoletji.

Na globalnem trgu želimo utrditi svoje mesto med prepoznavnimi ustvarjalci novih konceptov energijsko varčne lesene gradnje, ki jo dopolnjuje dovršen dizajn.

Zasledujte nas na:
facebook
twitter
youtube