Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija

Poslovna odličnost

Poslovno odličnost smo s svojim delovanjem in z lastno odgovornostjo vnesli v Rikov genski zapis. Je cilj vsakega delovanja, vpisana v začetek vseh načrtov. Zavezuje k odličnosti vsake posamične faze in postopka. Prerašča v trajnosten odnos do kupcev in naročnikov, zaposlenih, do naravnega in družbenega okolja.

V podjetju Riko Hiše poslovno odličnost negujemo na vseh ravneh svojega delovanja; ne samo z odličnimi izdelki, pač pa tudi s prav takim odnosom do kupcev, s trajnimi partnerskimi odnosi, okoljsko in družbeno odgovorno proizvodnjo, poštenim odnosom do zaposlenih, s svojo dejavno vključenostjo v lokalno okolje ter s skrbnim varovanjem narave.

Verjamemo, da le uravnotežen preplet vseh teh prizadevanj vodi k trajnostnemu razvoju, ki je osnovna vrednota podjetja Riko Hiše. Razvojna naravnanost podjetja se kaže tudi v sodelovanju z znanstveno-izobraževalnimi institucijami, ob pomoči katerih nenehno izpopolnjujemo lesene Riko objekte. Intenzivno sodelujemo s Fakulteto za arhitekturo UL, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo UL, Biotehniško fakulteto UL, Gradbenim inštitutom ZRMK Ljubljana, Zavodom za gradbeništvo Slovenije, Institutom Otto Graf Stuttgart in drugimi…

 

Zasledujte nas na:
facebook
twitter
youtube