Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija

Povezanost v poslovnih sistemih

Podjetje Riko Hiše d. o. o. je del Skupine Riko in kot njen član s predanostjo prenaša skupne vrednote na vsa področja svojega delovanja. Dejavno sodelujemo v mnogih gospodarskih združenjih, ki krepijo poslovne odnose v mednarodnem okolju in podpirajo ustvarjanje gospodarskih vezi. Kot člani Sekcije slovenskih proizvajalcev montažnih hiš, Konzorcija Pasivna hiša in Inštituta za lesarstvo in trajnostni razvoj si prizadevamo za dvig standardov delovanja in popularizacijo lesene gradnje.


Skupina Riko povezuje organizacije, ki delujejo na temelju skupnih vrednot in filozofije ter:

  • združujejo podjetniške iniciative na področju inženiringa (Riko),
  • promovirajo oblikovalske blagovne znamke (Starck with Riko ),
  • uveljavljajo ekološko in energijsko varčno bivanje (Riko Hiše ),
  • podpirajo družbena prizadevanja za življenje, obogateno s kulturo in umetnostjo (Škrabčeva domačija, Likovna zbirka Riko, Ustanova patra Stanislava Škrabca).

 

Ustanovitelj Riko skupine in njenih stebrov je Janez Škrabec , slovenski podjetnik in filantrop, pokrovitelj umetnosti in kulture.

Osrednji steber Skupine Riko je podjetje Riko d.o.o., ki uokvirja podjetniške iniciative, blagovne znamke in filozofijo delovanja ter jih krepi s skupnim vrednostnim sistemom. V poslovni sistem Riko so vključena številna podjetja, ki proizvajajo produkte, opremo in dele opreme, ki jih Riko vključuje v svoje tehnološke rešitve.

Podjetje Riko je tudi član mnogih gospodarskih združenj, ki krepijo poslovne in gospodarske odnose, si prizadevajo za povezovanje in tkanje vezi ter dvigujejo standarde delovanja. Podjejte Riko je ponosni član Združenja Manager, Slovensko-kuvajtskega poslovnega foruma, Nemško-slovenske gospodarske zbornice, Am Chama. 

Riko Group
Riko
Starck with Riko
Škrabčeva domačija
Zasledujte nas na:
facebook
twitter
youtube