Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija

Vrednote

Vrednote, prepletene v sistem, ki spoštuje, razvija in podpira trajnostno naravnanost v vseh pogledih, so izhodišče za celotno delovanje podjetja Riko.

Odgovorno do zaposlenih.

Odgovorno do zaposlenih

Podjetje Riko zaposlenim omogoča osebni razvoj in ustvarjalno vlogo, podpira izobraževanje in ambicije.

Odgovorno do partnerjev.

Odgovorno do partnerjev

Zadovoljstvo strank in skupni uspehi v projektih, ki običajno povezujejo mnoge sodelujoče, je seveda najvišji cilj, ki mu je podrejeno vse naše delo.

Odgovorno do okolja.

Odgovorno do okolja

Na vseh področjih svojega delovanja posvečamo pozorno skrb naravnemu okolju. Stalno spremljamo in upoštevamo zakonske predpise ter skrbno izbiramo partnerje, ki zmorejo uveljaviti naše visoke standarde.

Trajnostno delovanje.

Trajnostno delovanje

Gospodarski napredek ob ekološkem nadzoru in spoštovanju načela socialne pravičnosti: to je trdna vizija in vsakdanje pravilo Rikovega trajnostnega delovanja.

Odgovorna in pravična sedanjost ne siromaši prihodnosti, ampak se trajno nadaljuje v njej.

Filozofija podjetja Riko prisega na dejavno vključenost v okolje, tako skozi poslovne stike kot tudi skozi podporo družbenim, kulturnim in drugim segmentom, pomembnih za celoviti razvoj in bogato življenje v vseh ozirih. Venomer spoštujemo in razvijamo lokalne potenciale na drugih trgih ter zaposlujemo in izobražujemo lokalno prebivalstvo.

Korenina in krila.

Korenina in krila

V podjetju Riko širimo svoje poslovanje po svetu, a ostajamo trdno zasidrani v matičnem kraju. Naše delovanje sledi modrosti, ki pravi, da potrebujemo krila, če se hočemo dvigniti visoko, a tudi korenine, da ne izgubimo tal pod nogami.

Zato naše sedanje podjetje razumemo in oblikujemo kot vrhunec tradicije, ki je gradila ter sooblikovala duhovno in delovno kulturo ter vrednote.

Janez Škrabec v nagovoru v 18. letni konferenci SZKO

Živimo v delu sveta, ki ustvari več, kakor potrebuje; se pravi, da naše delo ni zgolj boj za preživetje. Ljudje, njihova rast, so prvi motiv, šele potem pridejo produktivnost, strategija firme in dobiček. Voditi se pravi vedeti, zakaj ljudje počnejo, kar počnejo, in čutijo, kar čutijo – in jim na tej podlagi postavljati cilje. Samo ustvarjanje vrednosti me ne zanima, če ni hkrati tudi postavljanje vrednot.

Janez Škrabec v nagovoru na 18. letni konferenci SZKO, 2009

Zasledujte nas na:
facebook
twitter
youtube