Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija

Sponzoriranja, donatorstva, pokroviteljstva

Uspešnost podjetja se ne izkazuje le z odličnimi poslovnimi rezultati, temveč tudi v odgovornem odnosu do okolja in družbe. Podjetje Riko meri svojo vrednost tudi z mecenskimi, donatorskimi in sponzorskimi dejanji.

Podpiramo šport.

Podpiramo šport.

Volja, požrtvovalnost, potrpljenje, smisel za sodelovanje, motiviranost, disciplina in občutek za timsko delo so kvalitete, ki jih izrazito razvija šport. Podpora, ki jo namenjamo športu, je podpora tudi tem vrednotam.

Podpiramo kulturo.

Podpiramo kulturo.

Odlično mesto podjetja Riko kot enega najvidnejših podpornikov vrhunskih umetnikov in kulturnih dogodkov v slovenski javnosti je zgovoren dokaz, kako prestižna ter izbrana je povezava s kulturnimi ustanovami in ustvarjalci. Okolja, v katerih podjetje dela, na ta način dobivajo zavedanje o vrednotah, ki simbolno daleč presegajo zgolj produkcijo, in svoje delo ter prihodnost že v izhodišču zastavljajo veliko bolj kvalitetno.

Podpiramo rast in razvoj.

Podpiramo rast in razvoj.

Svojo pokroviteljsko pozornost namenjamo pobudam, ki se po vsebini in namenu nagibajo k spodbujanju, iskanju, utrjevanju, spoznavanju že obstoječih družbenih, poslovnih, gospodarskih, izobraževalnih in podobnih oblik.

Right
Left

»Janez is a businessman and an entrepreneur. He clearly enjoys the deals and the design of the project he is involved with.  And, very obviously, he is good at it. But the business is not great project of his life. That is Slovenia, its history, language, culture and, crucially, its future. That future will be delivered by the next generation. They are the ones whom Janez really wants to interest in his project. The business, while worthwhile in themselves, service his cause.«

Charles Handy v knjigi The New Philanthropists o Janezu Škrabcu.

Zasledujte nas na:
facebook
twitter
youtube