Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija

Poslovna izvrsnost

Poslovnu izvrsnost smo svojim djelovanjem i vlastitom odgovornošću unijeli u Rikov genetski kod. Ona je cilj svakog djelovanja, zapisana u početak svih nacrta. Obavezuje na izvrsnost svake pojedine faze i postupka. Prerasta u trajan odnos prema kupcima i klijentima,zaposlenicima, prema prirodnoj i društvenoj okolini.

U poduzeću Riko Hiše poslovnu izvrsnost njegujemo na svim nivoima svojeg djelovanja; ne samo odličnim proizvodima, već i upravo takvim odnosom prema kupcima, s trajnim partnerskim odnosima, ekološki i društveno odgovornom proizvodnjom, poštenim odnosom prema zaposlenicima,svojim aktivnim sudjelovanjem u lokalnoj okolini te brižljivim čuvanjem prirode.

Vjerujemo da samo uravnotežen splet svih tih nastojanja vodi ka trajnom razvojukoji je osnovna vrijednost poduzeća Riko Hiše. Usmjerenost ka razvoju poduzeća razvidna je i iz suradnje sa znanstveno-obrazovnim institucijama, uz čiju pomoć neprestano usavršavamo drvene Riko objekte.

Intenzivno surađujemo s Fakultetom za arhitekturu UL, Građevinskim i geodetskim fakultetom UL, Biotehničkim fakultetom UL, Građevinskim institutom ZRMK Ljubljana, Zavodom za građevinarstvo Slovenije, Institutom Otto Graf Stuttgart i drugima...
Pratite nas na:
facebook
twitter
youtube