U RIKO HIŠAH stvaramo Inspirirajuća arhitekturna rješenja. Ponosni smo na to da svakoj stranki nudimo cjelovitu uslugu od prvog kontakta sve do predaje ključa u ruke, a i nakon toga! Vaš osobni Riko skrbnik će vam na svakom koraku pružati sve potrebne informacije i cjelovitu potporu. Kao pouzdan partner bit ćemo uz vas sa stručnim savjetima kod projektiranja, izvedbe i održavanja.