Riješenje po vašoj mjeri

Pod oznakom “Riko Hiše” već dugo ne nastaju samo obiteljske kuće i pripadajući prateći objekti. Kvaliteta boravka, kakvu je sustav gradnje RIKO HIŠE zajamčio najprije pojedincima, oduševila je mnoge koji su takvu kulturu stanovanja željeli prenijeti u veća naselja individualnih kuća, a zatim i u javne objekte. Tako se koncept gradnje RIKO HIŠE s obiteljskih kuća preselio na cijela naselja i izrasli su prvi RIKO HIŠE “ekosustavi”, sklopovi individualnih kuća za poznate investitore.

Danas pod okriljem poduzeća Riko Hiše uz obiteljske kuće nastaju i brojni poslovni objekti, sportske dvorane, vrtići, škole i druge obrazovne ustanove, kafići, hoteli, restorani, wellnessi i mobilne kuće.