Sustav gradnje drvenih RIKO HIŠE objekata temelji se na dva različita sustava gradnje: drvenoj masivnoj konstrukciji i drvenoj okvirnoj konstrukciji.

S posebnom pozornošću poslušat ćemo vaše zamisli, a zatim se pobrinuti za izvedbu koju će od početka do kraja obilježavati izvrsnost. Bogato iskustvo, usavršeno znanje, napredni pristupi u rješavanju naručiteljevih zahtijeva, izvrsnost u arhitekturnim rješenjima i oblikovanju, a prije svega predanost novoj kvaliteti stanovanja vode nas pri stvaranju objekata koji nadmašuju vaša očekivanja. Zato se uz ekološkost i štedljivost odlikuju i svojom originalnošću.

FASADE

Fasada je vanjski ovoj objekta koji uz dekorativno-vizualni efekt ima još funkciju zaštite konstrukcijskih sklopova. Fasada objekt štiti od vanjskih utjecaja jer na sebe preuzima mehanička i vremenska opterećenja kao što su vjetar, kiša, snijeg, smrzavica, sunčeva radijacija … Izborom prikladne fasade i njene pravilne obrade postiže se trajno zadovoljstvo.

Općenito, fasade dijelimo na dvije skupine:

  1. ventilirana fasada: drvena, metalna, kamena, od umjetnih masa …
  2. neventilirana fasada tj. tankoslojna žbukana fasada

Ovisno o tipu fasadne obloge biraju se i kutni završeci. Kutni završeci kod horizontalnih fasada zatvaraju čeono drvo, kod vertikalnih imaju funkciju povezivanja fasada preko kutova.