Rešitev po vaši meri

Pod oznako »Riko Hiše« že dolgo ne nastajajo samo družinske hiše in pripadajoči spremljevalni objekti. Kakovost bivanja, kakršno je sistem gradnje RIKO HIŠE zagotovil najprej posameznikom, je navdušil mnoge, ki so tovrstno bivalno kulturo želeli prenesti v večja naselja individualnih hiš, nato pa tudi v javne objekte. Tako se je koncept gradnje RIKO HIŠE z enodružinskih hiš preselil celo na celotna naselja in zrasli so prvi RIKO HIŠE »ekosistemi«, sklopi individualnih hiš za znane investitorje.

Danes pod okriljem podjetja poleg družinskih hiš nastajajo številni poslovni objekti, športne dvorane, vrtci, šole in druge izobraževalne ustanove, lokali, hoteli, restavracije in objekti, namenjeni počitniškemu bivanju.