Riko Plus

Tehnični podatki

Zunanje okvirne stene

1. Lesena vlaknena plošča

2. Lesena okvirna konstrukcija, 240 mm

3. Celulozna izolacija med leseno konstrukcijo, 240 mm // (možne tudi druge izolacije; npr. kamena volna*)

4. OSB-3 plošča / Vapor plošča

5. Lesena podkonstrukcija – inštalacijska ravnina

6. Mavčno-vlaknena plošča

Toplotna prehodnost: Uw = 0,15 W/m2K // * Uw = 0,14 W/m2K

Temperaturni zamik: D = 12,8 h // * D = 10,3 h

Riko Basic

Tehnični podatki

Zunanje okvirne stene

1. Kamena volna – fasadna, 60-160 mm

2. Mavčno-vlaknena plošča, 15 mm

3. Lesena okvirna konstrukcija, 160 mm

4. Kamena volna, 140 mm

5. Parna zapora – PE folija

6. Mavčno-vlaknena plošča

Toplotna prehodnost: 60 mm: Uw = 0,20 W/m2K

Temperaturni zamik: 60 mm: D = 5,0 h