Lesene montažne hiše RIKO HIŠE že v osnovi veljajo za varčne hiše. To dejstvo izhaja že iz same konstrukcije, pa tudi celotne sestave posameznih elementov. Osnovni gradnik je les, ki je izolacijski material, ima pa še druge prednosti, npr. odlično razmerje med prostorninsko maso in dopustno napetostjo.

Od nizkoenergijske pa do skoraj nič energijske hiše

Lesene montažne hiše RIKO HIŠE lahko izdelamo v kateremkoli energetsko varčnem razredu, saj naši konstrukcijski sistemi ustrezajo vsem tehničnim zahtevam energetske učinkovitosti.

Za končno doseganje standardov za skoraj nič energijske stavbe, ki bodo skladno z evropsko zakonodajo do leta 2020 postale zahteva, je potrebno upoštevati vse vidike in gradnike lesenega montažnega objekta.

Lesena konstrukcija RIKO HIŠE z ustreznim toplotnim oz. izolacijskim ovojem predstavlja osnovo, pozorni pa moramo biti na vse detajle izgradnje, ustrezno stavbno pohištvo in njegovo vgradnjo ter na ustrezen sistem ogrevanja in prezračevanja. Ne nazadnje pa na energetsko učinkovitost vpliva tudi umestitev v okolje, kjer bo lesena montažna hiša postavljena.

Za lesene montažne objekte RIKO HIŠE že v fazi načrtovanja izračunamo in definiramo realne gradbeno-fizikalne lastnosti ovoja, po montaži pa izvedemo še meritve energijske učinkovitosti (zrakotesnost in termografijo objekta) in stranki predamo klasifikacijsko poročilo energetskih kazalnikov. Tu so zajeti izračuni energijskih kazalnikov za energetsko izkaznico in prikazane simulacije tipičnih toplotnih mostov, rezultat pa je letna potrebna toplota za ogrevanje, ki objekt uvršča v ustrezen energijsko varčen razred.