Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija
Škrabčeva domačija v Hrovači
Škrabčeva domačija v Hrovači

Škrabčeva domačija v Hrovači

Škrabčeva domačija v Hrovači je rojstna hiša patra Stanislava Škrabca (1844-1918), enega najpomembnejših jezikoslovcev-slovenistov 19. stoletja, utemeljitelja slovenskega modernega pravorečja in norme slovenskega knjižnega jezika. Na njej so več kot dve stoletji prebivali, snovali in delovali rodovi družine Škrabec, danes pa je prostor za predstavitve in srečevanja ne le Škrabčevih, temveč tudi številnih prijateljev, gostov, partnerjev in obiskovalcev.

Kakovostno obnovljena poslopja z vrednostjo kulturnega spomenika so priložnost za poslovna in kulturna srečanja in posredno tudi spodbuda za nove izzive in utrditev preizkušenih oblik gospodarskega, poslovnega in kulturnega življenja. Marsikatera zamisel se je že utrnila v toplini prenovljene domačije, kdo ve, koliko vizij se je od tod preselilo v resničnost. Zibelka tradicije je varno gnezdo za občutljive in obenem drzne projekte prihodnosti.

Škrabčeva domačija nominirana za naziv Evropski muzej leta 2004

Vzorna obnova domačijskega kompleksa, edinstven preplet zasebnega in javnega, tradicije in vizije, živahen programski utrip in nagovor najrazličnejši javnosti so navdušili komisijo Evropskega muzejskega Foruma (EMF), ki je Škrabčevo domačijo uvrstila med nominirane muzeje za laskavo priznanje. 

Vas Hrovača kot ena izmed najlepših vasi

Vas Hrovača je Turistično zvezo Slovenije več let zapored prepričala kot gostoljubna, lepa in urejena gručasta vas z dobro ohranjeno tradicionalno arhitekturo in starim vaškim jedrom, ki ne zanemarja podedovane dediščine, temveč jo s prizadevanjem vaščanov tke v vsakdanje življenje.

Kontakt

Polona Lovšin
T: + 386 (0) 1 58 16 308
F: + 386 (0) 1 58 16 342
E: polona.lovsin@riko.si

Škrabčeva domačija - logotip
Zasledujte nas na:
facebook
twitter
youtube