Fasada je vanjski ovoj objekta koji uz dekorativno-vizualni efekt ima još funkciju zaštite konstrukcijskih sklopova. Fasada objekt štiti od vanjskih utjecaja jer na sebe preuzima mehanička i vremenska opterećenja kao što su vjetar, kiša, snijeg, smrzavica, sunčeva radijacija … Izborom prikladne fasade i njene pravilne obrade postiže se trajno zadovoljstvo.

Općenito, fasade dijelimo na dvije skupine:

  1. ventilirana fasada: drvena, metalna, kamena, od umjetnih masa …
  2. neventilirana fasada tj. tankoslojna žbukana fasada

Ovisno o tipu fasadne obloge biraju se i kutni završeci. Kutni završeci kod horizontalnih fasada zatvaraju čeono drvo, kod vertikalnih imaju funkciju povezivanja fasada preko kutova.