E-poslovanje 2017-2018

Naslov operacije:

Digitalizacija poslovanja na tujem trgu v podjetju RIKO HIŠE d.o.o.

Namen operacije:

V podjetju RIKO HIŠE d.o.o. želimo v okviru operacije »Digitalizacija poslovanja na tujem trgu« izboljšati svojo pojavnost na spletu, ki je danes ključnega pomena tako v prodajnih procesih kot tudi pri komunikaciji s širšo javnostjo ter se predstaviti s prenovljenim spletnim mestom in prepričljivim produktno-prodajnim videom.

Spletna stran za tuje trge:

RIKO HIŠE se želimo na tujih trgih predstaviti v prenovljeni podobi, z odzivno spletno stranjo v več jezikovih različicah, predvsem angleški, italijanski in nemški. Tako bomo dosegli nove kupce iz omenjenih jezikovnih področjih in utrdili svoje mesto na uveljavljenih tržiščih. Poudarjena bodo ključne prednosti naše storitve in produktov ter projekti, s katerimi izkazujemo svojo odličnost.

Prodajno-produktni video

S produkno-prodajnim videom želimo podkrepiti predstavnost na spletu ter, med drugim, zlasti  na mednarodnih sejmih, kjer je pomembno, da izstopaš med drugimi ponudniki in prepričaš v sliki in zvenu.

Krepitev kompetenc-usposabljanja

Ker se zavedamo, da je izobraževanje in nenehno nadgrajevanje znanj in veščin ključnega pomena v prodajnem procesu bomo izvedli ciljno usmerjena izobraževanja za sodelavce v prodaji.

 


 

Finančna podpora:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje: marec – oktober 2018