Gradili bomo vrtec v Murski Soboti

Gradili bomo vrtec v Murski Soboti

Danes smo podpisali pogodbo za izgradnjo vrtca v Murski Soboti, ki smo jo na javnem razpisu dobili zaradi dobrih referenc iz področja gradnje javnih objektov . Občina se je namreč zaradi dotrajanosti obstoječega objekta odločila za prenovo vrtca Gozdiček. Dela bodo potekala v treh fazah in bodo zajemala novogradnjo montažnega dela, rekonstrukcijo obstoječega zidanega dela in rušilna dela. Celoten sklop del se bo izvedel do avgusta 2014.