Lesena Riko hiša v Kostelu

Lesena Riko hiša v Kostelu

Območje gradu Kostel oz. njegov trški del je zaradi svoje dediščine razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Stari skedenj, ki ga je načel zob časa, je njegov lastnik želel po smernicah ohranjanja dediščine revitalizirati in vanj prenesti novo nastanitveno, pisarniško in storitveno dejavnost. Načrt prenove je izdelal arhitekt Janez Zobec iz Ribnice, izgradnjo pa so zaupali Riko Hišam.
Objekt je podolgovate tlorisne oblike. Izhaja iz obdobja srednjeveške grajske ureditve, ki pa je bila skozi različna časovna obdobja nekajkrat preoblikovana in programsko spremenjena. Rekonstrukcija objekta zavezuje k ohranjanju njegovih tlorisnih in vertikalnih gabaritov ter podolgovatega stavbnega volumna s simetrično dvokapno streho v smeri s – j. S spoštovanjem do dediščine in ambientalne tipologije so ohranjene tudi druge arhitekturne značilnosti obstoječe stavbe: zamaknjen in nepravilno pravokoten tloris, lesen gank z zunanjim stopniščem na dvoriščni strani, pokriti vhod na zahodni strani, leseno fasado v pritličnem in podstrešnem delu in ometan oz. po novem kamniti kletni del. Pri izdelavi projekta se v največji meri ohranja in poudarja ravno zgoraj navedene značilnosti objekta in s tem lokalne značilnosti gradnje, ki so značilne za Kostelsko dolino.

Investitor je to prenovo starega skednja oz. njenega lesenega zaupal izkušnjam, trajnostni naravnanosti in znanju podjetja Riko Hiše. Postavitev lesenega objekta (pritličje in mansarda) s smrekovo fasado smo zaključili. Veseli nas, da smo s svojim znanjem in delom prispevali k vzorni prenovi zaščitene stavbne dediščine in sodelovali pri kreiranju novih priložnosti v tem drobnem, a izjemno lepem koščku Slovenije.