Najavljamo: ODPRTE HIŠE SLOVENIJE

Najavljamo: ODPRTE HIŠE SLOVENIJE

OHS l Odprte hiše Slovenije l Open House Slovenia so dogodek, s katerim za en vikend odpiramo arhitekturno zanimive objekte širši javnosti. Letos v začetku oktobra (3-5.10.) bo dogodek potekal že petič zapored. Objekti v sklopu OHS so na ogled z vodenjem arhitektov oziroma lastnikov in upraviteljev objektov. Program bo objavljen na spletni strani www.odprtehiseslovenije.org.