V podjetju RIKO HIŠE ustvarjamo novo bivanje z izgradnjo montažnih lesenih objektov. Želimo dvigovati bivanjske standarde in spodbujati k novim dosežkom v oblikovanju prostora. Z uporabo lesa kot obnovljivega vira v gradnji opozarjamo na vrednost ekoloških materialov, zdravega bivanja in varčne ter okolju prijazne gradnje.

Vrednote, v katere verjamemo

Življenje v naravnem, zdravem okolju je osnovni moto in cilj Riko Hiš, ki ga uresničujemo z vsakim gradnikom in vsakim RIKO HIŠE objektom posebej. Verjamemo v kakovostno življenje, radi imamo svoje okolje in smo predani tradiciji in bogastvu lesa, ki so nam ga zapustili naši predniki.

Prepričani smo, da si vsakdo zasluži pravi dom, v katerem bo užival življenje v zdravem naravnem okolju, varno in brezskrbno. Ustvarjamo novo bivanje, vedno z mislijo na način bivanja, ki je prilagojen vsakemu posamezniku in njegovemu življenjskemu slogu. Ob tem upoštevamo tudi zahteve in pričakovanja, ki jih narekuje sodobni način življenja.

Vizija

Ustvarjati novo bivanje

Riko Hiše so prepoznaven tvorec kakovostne nizkoenergijske gradnje in sinonim za kakovostno bivanje v vseh pogledih.

Z vsako Riko hišo želimo ustvarjati novo bivanje, kakršnega lahko omogoči samo naravna, okolju prijazna in energijsko učinkovita lesena gradnja.

Les kot gradbeni material ponuja številne prednosti, zato želimo, da je vsaka Riko hiša ambasadorka zdravega doma, oblikovanega po meri sodobnega človeka in z neizmernim spoštovanjem do narave.

Na globalnem trgu želimo utrditi svoje mesto med prepoznavnimi ustvarjalci novih konceptov energijsko varčne lesene gradnje, ki jo dopolnjuje dovršen dizajn.

O NAS