Pomladanski dan odprtih vrat podjetja Riko Hiše

Pomladanski dan odprtih vrat podjetja Riko Hiše

10.00 – 15.00 Vabljeni v podjetje Riko hiše, Lepovče 23, 1310 Ribnica10:00 Sprejem obiskovalcev, vodeni ogledi proizvodnje, oddelkov projektive in tehnologije, možnost za individualni pogovor s komercialisti. 11:00 – 12:30 Vodena predstavitev

11:00 – 12:15 predstavitev nove linije nizkoenergetskih lesenih hiš Riko (Bojan Lukšič in Katarina Kumelj)
12:15 – 12:30 Eko sklad – »Finančne spodbude Eko sklada za naložbe v stanovanjskih stavbah v letu 2014 (ga. Alma Bijedić)
12:30 – 13:00 Čas za vprašanja in druženje13:00 – 15:00 Ogled Rikove hiše Merhar v Prigorici. 13:00 – 17:00 Ogledi Škrabčeve domačije