ZASNOVA IN KONCEPT: EDITH KOPAČ, U.D.I.A.

Navzven stroga in zadržana, znotraj pa praktična in spremenljiva. Omogoča neomejena prehajanja ven-notri in igrivo kroženje med prostori. Razmerje med odprtim in zaprtim je prijetno za vse generacije. Utilitarni prostori Čarne so optimalno dimenzionirani in postavljeni na hladno stran stavbe. Preostali del tlorisa je prost in povsem prilagodljiv želenemu načinu bivanja.

Izhodiščna arhitekturna zasnova temelji na enotnem sistemu sestavljanja prostorov v funkcionalno celoto. Le trije različni moduli skladnih razmerij nam omogočajo poljubno rast hiše v vse smeri. Iste module lahko uporabimo tudi za zasnovo fasade. S prilagoditvijo gabaritov, strehe, barv in materialov stavbo zlahka zlijemo v eno s katerokoli kulturno krajino. Najmanjša, za bivanje sprejemljiva hiša potrebuje 6 modulov. Udobno hišo za štiričlansko družino z običajnimi bivanjskimi potrebami zložimo iz 30-tih modulov.