Štirje večstanovanjski bloki

Štirje večstanovanjski bloki

V Münchnu smo konec aprila pričeli z gradnjo štirih dvonadstropnih večstanovanjskih blokov.