Sodelovanje z Univerzo v Bologni

Sodelovanje z Univerzo v Bologni

Zavedajoč se potencialov mlajših generacij, z velikim veseljem sodelujemo pri projektih, ki vključujejo mlade kreativne in ambiciozne ljudi – še zlasti, ko gre za družbeno angažirane projekte, ki izboljšujejo bivanjske pogoje tako posameznikov kot skupnosti. Univerza v Bologni trenutno objavlja razpis za iskanje inovativnih oblikovnih in gradbenih rešitev na urbanih območjih, ki jih je prizadel potres. Razpis je namenjen mladim arhitektom, Riko Hiše pa na njem s ponosom sodelujejo kot tehnični partner.