V RIKO HIŠAH nadgrajujemo svoja znanja

V RIKO HIŠAH nadgrajujemo svoja znanja

Na usposabljanju so sodelavci pridobili nova znanja in veščine, ki jim bodo ob nastopu na tujih trgih in trženju gotovo v pomoč; novi uvidi v učinkovite procese ustvarjanja vrednosti ter možnosti, ki jih digitalno okolje ponuja za učinkovitejšo organizacijo in trženje na globalnem trgu pa doprinesli k še boljšim rezultatom, ki jih dosegamo na tujih trgih.

 

**Operacija je potrjena za sofinanciranje v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP za leto 2017 in 2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

DATUM: 30.09.2018